header 2017-2 homepage.jpg
 
 

Contributie vervolg

Contributie 

Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie van het nieuwe seizoen bepaald. Wil je als lid hier invloed op hebben, of je mening over geven, kom dan naar de ALV. Voor meer informatie neem je contact op met Joost Schellekens, penningmeester HCB: [email protected].

Contributieregeling 
Senioren: € 230,-
Trimhockeyers: € 130,-
Junioren A & B: € 185,-
Junioren C & D: € 175,-
Minioren E: € 140,-
Minioren F: € 135,-
Trainende mini's: € 95,- 
Niet spelende leden: € 60,-.

Prestatietoeslag 1e lijn-teams *
Junioren: € 50,- 
Senioren: € 60,- 

Inschrijfgeld (oud leden betalen dit niet)
Junioren en Minioren: € 10,- 
Senioren: € 25,-  

Overige regelingen 
  • Voor gezinnen met 4 of meer leden geldt een maximum van € 700,-. Dit geldt voor ouders en kinderen waarvan de contributie hen ten laste komen, zulks aan te tonen door de betreffende senioren-leden. De heffing zal plaats vinden middels één automatische incasso;
  • Automatische incasso is verplicht voor nieuwe leden. Automatische incasso zal plaatsvinden in oktober of november van ieder nieuw seizoen. De exacte data zal via de site of per e-mail bekend worden gemaakt;
  • Leden die zwanger zijn of een blessure hebben, waardoor zij meer dan een half seizoen zullen missen, kunnen dit aangeven bij de penningmeester en zij zullen hiervoor de helft van hun contributie retour krijgen;
  • Opzeggen lidmaatschap dient plaats te vinden vóór 1 mei van het seizoen. Opzeggen tussen 1 mei en 1 juni betekent dat er € 50,- in rekening wordt gebracht. Opzeggen na 1 juni betekent dat de volledige contributie in rekening wordt gebracht.

Aldus vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 1 oktober 2019.

* De prestatietoeslag is helaas niet toereikend voor het bekostigen van de extra trainingskosten die een prestatieteam met zich meebrengt. Alle leden van onze club dragen dus bij aan de prestaties van onze eerstelijnsteams.