header 2017-2 homepage.jpg
 
 
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 1 thuiswedstrijd(en) en 1 uitwedstrijd(en) afgelast

zondag 23 oktober 2022
Alle wedstrijden van zondag 23 oktober 2022 zijn afgelast

Contributie vervolg

Contributie 

Jaarlijks wordt op de Algemene Ledenvergadering (ALV) de contributie van het nieuwe seizoen bepaald. Wil je als lid hier invloed op hebben, of je mening over geven, kom dan naar de ALV. Voor meer informatie neem je contact op met Erik Blokhuis, penningmeester HCB: [email protected].

Contributieregeling 
Senioren: € 250,-
Jong Senioren € 200,-
Trimhockeyers: € 140,-
Junioren A & B: € 200-
Junioren C & D: € 190,-
Minioren E: € 155,-
Minioren F: € 145,-
Trainende mini's: € 105,- 
Niet spelende leden: € 65,-.

Prestatietoeslag 1e lijn-teams *
Junioren: € 55,- 
(Jong) Senioren: € 65,- 

Inschrijfgeld (oud leden betalen dit niet): € 25,-  

Overige regelingen 
 • Voor gezinnen met 4 of meer leden geldt een maximum van € 800-. Dit is exclusief de prestatietoeslag en de winter (zaal) contributie.
 • Automatische incasso is verplicht voor leden. Automatische incasso van de reguliere contributie zal plaatsvinden in oktober of november van ieder nieuw seizoen. De exacte datum wordt via de site of per e-mail bekend gemaakt.
 • Leden die zwanger, langdurig ziek of hardnekkig geblesseerd zijn, waardoor zij meer dan een half seizoen niet kunnen spelen, kunnen dit aangeven bij de penningmeester ([email protected]). De contributie zal dan in redelijkheid vastgesteld worden.
 • Opzeggen lidmaatschap opvolgend jaar dient plaats te vinden vóór 1 mei van het seizoen. Opzeggingen kunnen enkel gericht worden aan de Ledenadministratie via e-mail: [email protected] Telefonische opzeggingen dan wel mondelinge afspraken zijn niet rechtsgeldig.
 • Opzeggen tussen 1 mei en 1 juni betekent dat er € 50,-  contributie in rekening wordt gebracht. Opzeggen na 1 juni impliceert de volledige contributie. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt!
 • Zaal (winter)contributie wordt separaat vastgesteld en geïncasseerd. Communicatie hieromtrent vindt plaats via de website en/of teamcoaches.
 • Het bestuur van HCB onderschrijft het belang van sport voor de jeugd volledig en vindt dat jeugd tot en met 18 jaar, ongeacht de draagkracht van ouders, hockey moet kunnen spelen. Mochten ouders derhalve financieel niet de (volledige) contributie kunnen dragen dan treden wij graag in overleg. Vertrouwelijkheid is gewaarborgd. U kunt zich wenden tot de penningmeester op ([email protected]).
Storneringskosten
Het innen van de contributie is een tijdrovend proces en leidt tot hoge administratiekosten. Dit komt omdat veel incasso-opdrachten meerdere malen worden gestorneerd en daardoor onevenredig veel werk opleveren. Het bestuur heeft daarom met ingang van seizoen 2022-2023 het volgende besloten:
 • Vanaf de 2e stornering/herinnering wordt een additionele vergoeding in rekening gebracht conform onderstaande regeling:  
 •  + €15 voor 2e stornering/herinnering per lid
 •  + €15 voor 3e stornering/herinnering per lid
 •  + €15 voor elke volgende opvolgactie + volledige kosten van deurwaarder
In uitzonderlijke gevallen zijn we bereid maatwerk te leveren en een betalingsregeling overeen te komen, mits pro-actief door lid aangevraagd bij de penningmeester ([email protected]) en ter goedkeuring van voltallige bestuur.

Aldus vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering.

* De prestatietoeslag is helaas niet toereikend voor het bekostigen van de extra trainingskosten die een prestatieteam met zich meebrengt. Alle leden van onze club dragen dus bij aan de prestaties van onze eerstelijnsteams.