header 2017-2 homepage.jpg
 
 

Vertrouwenscontactpersoon

HC Berlicum wil graag een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. Lyan de Roos heeft als vertrouwenscontactpersoon de taak om de omgangsvormen in stand te houden en indien nodig te verbeteren, wat bijdraagt aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid van de individuele leden. Bij een incident zoals bijvoorbeeld ongewenst gedrag als agressie, geweld, intimidatie, zorgt zij voor de eerste opvang van betrokkenen (dat kunnen slachtoffers zijn maar uiteraard ook de ouders van minderjarige kinderen, beschuldigde(n), bestuur, etc.). 

Lyan biedt een luisterend oor, maakt het incident bespreekbaar met alle betrokkenen en handelt het incident af. Echter, zij zal ook altijd stil staan bij de eigen verantwoordelijkheid van de leden. Altijd zal eerst door de leden zelf moeten worden gewerkt aan een oplossing tussen partijen alvorens de vertrouwenscontactpersoon hierin een bemiddelende rol zal vervullen. Verder heeft de vertrouwenscontactpersoon een signalerende rol en zal indien nodig preventief te werk gaan.