header 2023-08 homepage 21 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 3 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg header 2023-08 homepage 11 Hockeyclub Berlicum HCB.jpg
 
 

Vertrouwenscontactpersoon

HC Berlicum wil graag een sportvereniging zijn waar leden, ouders en vrijwilligers, zich veilig en vertrouwd kunnen voelen tijdens het sporten maar ook daarbuiten. Als vertrouwenscontactpersoon heb ik de taak om- samen met het bestuur en andere betrokkenen bij de vereniging- de omgangsvormen in stand te houden en waar nodig te verbeteren. Doel is steen bij te dragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid in de omgang met elkaar van de leden, de vrijwilligers en ouders van de leden. 

Bij een incident zoals bijvoorbeeld ongewenst gedrag (denk aan agressie, geweld of intimidatie), zorg ik als vertrouwenscontactpersoon voor de eerste opvang van de betrokkenen (dat kan het slachtoffer zijn, maar ook de ouders van minderjarige kinderen, beschuldigde(n), bestuur, etc.).? 

Als vertrouwenscontactpersoon bied ik in dit geval een luisterend oor aan degene die het incident meldt en adviseer vervolgens over de eventuele vervolgstappen of verwijzingen die kunnen volgen. Ik bespreek de eigen verantwoordelijkheid van degene die een melding doet. Altijd zal dus zelf moeten worden gewerkt aan een oplossing tussen de mensen die betrokkenen zijn bij een incident. 

Vanuit mijn jarenlange betrokkenheid bij HC Berlicum heb ik ervaren hoe belangrijk het is om op respectvolle manier met elkaar om te gaan. Normen en waarden zijn een belangrijk onderdeel van sport, zowel op het hockeyveld als daarbuiten. Graag draag daarom ik een steentje bij aan de club als vertrouwenscontactpersoon. Ik ben voor vragen of een gesprek te bereiken via email adres [email protected] of op mijn telefoonnummer 06-20613597. 

Lyan de Roos